Montessoripedagogiken

Maria Montessori var den första kvinnliga läkaren i Italien. 1907, i ett av Roms slumområden, öppnade hon sin första skola. Hon var forskare och vetenskapsman och ville pröva några nya teorier som hon hade om barns utveckling och lärande. Ett århundrade senare visar modern forskning i psykologi, att hennes pedagogiska teorier var långt före sin tid.

Angelina Stoll Lillard, doktor i psykologi på Stanford Universitet, har undersökt åtta Montessoriprinciper och hittat stöd för dem i aktuella forskningsrapporter inom psykologi. Hon redogör för dem i boken "The science behind the genious".

De åtta Montessoriprinciperna

En låda med stavar med pärlor.

1. Att rörelse och kognition (tänkande) är nära sammanflätade, och att rörelse kan förbättra tänkandet och lärandet.

Läs mer via denna länk.

2. Att lärande och välbefinnande förbättras när människor har en känsla av kontroll över sina liv - det fria valet.

Läs mer via denna länk.

Barnen sitter på golvet i klassrummet och arbetar med olika material.
Barnen sitter på golvet och lyssnar på en genomgång.

3. Att människor lär sig bäst när de är intresserade av vad de ska lära sig.

Läs mer via denna länk.

4. Att ge yttre belöningar till en aktivitet, som till exempel att erbjuda pengar för att studera eller för att få höga betyg på prov, påverkar barnet negativt och motivationen att engagera sig upphör när belöningen upphör.

Läs mer via denna länk.

Barnen pysslar med former.
Barnen studerar en karta.

5. Att samarbete kan vara effektivt och gynnsamt för inlärningen.

Läs mer via denna länk.

6. Att lära sig i meningsfulla sammanhang blir oftast en djupare och rikare inlärning än att lära sig i abstrakta sammanhang.

Läs mer via denna länk.

Barnen lär sig om tidslinjen.
Utflykt vid en sjö.

7. Att hur den vuxne integrerar har betydelse för optimal inlärning hos barnet.

Läs mer via denna länk.

8. Att ordningen i miljön har betydelse för barnets inlärning.

Läs mer via denna länk.

Barnen ritar egna kartor.
Barnen åker pulka.

Sammanfattningsvis: Montessori - en fredsfostran

Läs mer via denna länk