Det konkreta Montessorimaterialet

För flera miljoner år sedan utvecklades Människoaporna från tidiga apor i öst Afrika. De utvecklade en tumme som kunde röra alla andra fingrar på handen, vilket gjorde det möjligt för dem att greppa och manipulera objekt. De utvecklade även ett binokulär seende (två ögon som samarbetar, med ett djupseende och skärpa).

Ungefär fem miljoner år sedan började den mänskliga hjärnan utvecklas snabbt, kanske just på grund av att en förbindelse upprättats mellan handen och hjärnan.

Och för två miljoner år sedan kom Homo Habilis (den händiga människan) till Östafrika. De var de första som tillverkade enkla verktyg (karva, skära, hacka). Användandet av verktyg krävde en större och mer sofistikerad hjärna för att kunna koordinera handrörelserna.

Den mentala utvecklingen måste vara sammankopplad med rörelse

  • Arbeta praktiskt (kroppsminne)

  • Minnas texter genom att gå/utföra rörelser samtidigt

  • Ansiktsmimik (glad, ledsen, ...)

  • Gester

Ett barn arbetar med montessorimaterialet om kroppens delar.

​"While the hand works the mind matures"

Handen som intelligensens verktyg

- Maria Montessori

Det konkreta Montessorimaterialet ska fånga och behålla barnets intresse, genom att de får manipulera med sina händer. Materialet ska i princip vara självrättande, då barnet ska kunna styra sin egen inlärning. Inlärningen går från det konkreta till det mer abstrakta och alla presentationer går från helheten till detaljerna.

0-6 år – praktiskt och sensoriskt material, språket (metallramarna, sandpappersbokstäver, rörliga alfabetet, matematik, …).

6-12 år – grammatik, mer avancerade matematik- och geometriarbeten, att få vistas i naturen är dessa åldrars praktiska vardagsfärdigheter, organisera sig i grupper/olika lekar

De kan fritt få röra sig, arbeta vid bord, på mattor, på golvet liggandes, sittandes vid små brickbord, i mindre eller större grupper, ta paus, dricka vatten, besöka toaletten, ...

"Ett av de största misstagen idag är att tro att rörelse är något isolerat, något skilt från en högre funktion.

Mental utveckling måste vara kopplad till rörelse och är beroende av det"

- Maria Montessori