Historia

Här har vi kort beskrivit Anne Frank´s och Maria Montessori´s olika resor. Har ni ett vidare intresse av deras historier och Montessoripedagogik kan vi rekommendera följande litteratur:


"Anne Frank´s dagbok"

av Anne Frank, första utgåva 1947


"Från barn till vuxen"

av Mario M. Montessori Jr, svensk översättning: Macbook förlag 1991,

ord. titel "Education for Human Development" 1976


"Barndomens gåta"

av Maria Montessori, svensk översättning: Maria Stenholm 2013,

ord. titel "Il segredo Dell ' Infanzia" 1938


"Montessoripedagogik i förskola och skola"

av Kristina Skjöld Wennerström och Mari Bröderman Smeds, tredje utgåvan 2009


"The Science behind the Genius"

av Angelina S. Lillard, PhD, 2005