Naturstudier

Redan 1993, när skolan öppnade, åkte vi varje vecka ut till Hellasgården för att studera och lära oss mer om naturen. Då var det vi och några få pensionärer i skogen. Idag har fler skolor upptäckt det fina med att studera ämnet Naturkunskap (NO) ute i naturen och inte i klassrummet.

Det handlar om livet och då också om döden. Det handlar om kärleken i sin mest konkreta form. Kärleken som motor i livets utveckling.

Ett barn som tidigt har fått vistas i naturen, lär sig att känna vördnad och respekt för allt levande och icke levande. De får kunskap om hur allt i naturen hänger ihop, hur alla livsformer är beroende av varandra och hur människan utgör en del av det stora sammanhanget.

Det är viktigt att barnen får möjlighet att möta naturen och vistas i den med alla sina sinnen. De måste få kunskap om hur vi människor ska förhålla oss till vår naturmiljö. De måste få veta att skogen och marken är "hem" för många djur och att vi människor måste "knacka på" innan vi går in. Kunskap skapar vänskap.

Barnen studerar naturen.

"Ur själva misstagen stiger på nytt klarheten över att vi är insatta i det stora systemet

av ömsesidighet och beroende på vilket hela tillvaron vilar"

- Elin Wägner (Väckarklockan 1941)

Rent praktiskt så har vi delat upp oss så att åk F-2 och åk 3-5 åker iväg på olika dagar. Vi lämnar skolan på morgonen och kommer tillbaka senast klockan två, då fritidsverksamheten startar för de yngre barnen. Eftersom skolan nu växer åker de olika grupperna i F-2 till olika ställen. Vi åker till Hellasgården eller Nackareservatet.

Vi belyser ämnen som solens betydelse, fotosyntesen och naturens kretslopp. Vi studerar djur med och utan ryggrad. Tittar på olika näringskedjor, näringspyramider och livscykler. Vi lär oss om mossor, lavar, svampar, örter och träd. Får kunskap om människan och människans behov av skydd, mat, kommunikation, kärlek, arbete, vila, fritid, konst och musik. De målar, ritar och skriver i sina naturstudieböcker.

I ur och skur går vi ut, från augusti och fram till höstlovet i november. Efter påsk återupptar vi naturstudierna igen och håller på fram till sommarlovet.

Barnen går på led på en skogsväg