"Jag uppfann inte en pedagogik. Jag gav bara några barn chansen att leva"

- Maria Montessori

Maria Montessori med ett litet barn

Maria Montessori föddes i Italien 1870, när samhällsklyftorna var stora och industrialismens barn var en handelsvara. Redan från grundskolan valde Maria Montessori att gå sin egen väg. Hon gick i en pojkskola med teknisk inriktning och länge ville hon bli ingenjör, men sedan ändrade hon sig och bestämde sig för att gå en medicinsk inriktning. Eftersom de vid Roms universitet inte ville anta en kvinna till läkarlinjen tog hon en examen i både matematik, fysik och naturvetenskap för att ta sig in på den medicinska fakulteten.

Maria Montessori blev Italiens första kvinnliga läkare. Hennes examensarbete handlade om psykiatri, ett ämne som intresserade henne mycket och hon började arbeta på ett sjukhus för förståndshandikappade. Samtidigt öppnade hon en egen praktik där hon tog emot fattiga kvinnor och barn. Det var i mötet med dem och med barnen på den psykiatriska avdelningen, på Roms universitetssjukhus, som inspirerade Maria Montessori till en ny pedagogik. Hon såg att många av barnen var socialt och intellektuells understimulerade och insåg att deras svaga begåvning inte var medicinskt, utan ett pedagogiskt problem. Hon började arbeta med barnen och använde sig av sensoriskt material, material som än idag används. Det blev mycket bra resultat och hon uppmärksammades och gjordes till chef på den nystartade Ortofreniska skolan i Rom, en utbildning för lärare för mentalt handikappade barn.

Maria Montessori vid svarta tavlan

I en fattig del av Rom, några år senare, byggdes nya bostäder för fabriksägare. I området öppnade också ett daghem, där man samlade barn i åldrarna 3-6 år. Maria Montessori fick vara med från början och möjligheten att pröva sina annorlunda metoder och sitt sensoriska material. Barnen svarade snabbt på både pedagogiken och materialet och fler skolor i samma anda öppnades i både Rom och Milano. Resultaten var entydiga; oavsett bakgrund och begåvning, tog barnen till sig metoderna och gjorde stora framsteg när de fick arbeta efter Maria Montessoris pedagogik.

Maria Montessori stannade kvar i det fattiga området i Rom till år 1909 och därefter skrev hon en bok om sina erfarenheter. Den väckte enorm uppståndelse när den kom ut och har så småningom översatts till över 20 olika språk. 1911 lämnade Maria Montessori läkaryrket helt och dedikerade resten av sitt liv åt att utveckla den pedagogigska filosofi som idag är utbredd över hela världen.

Maria Montessori omringad av barn

"Världen börjar med barnen"

- Maria Montessori