Fritidsverksamheten

Vårt fritidshem är öppet varje dag efter skoldagens slut. Under höst-, sport-, påsk- och sommarlov är det öppet mellan klockan 8.00 - 17.00. Fritidshemmet håller stängt under jul- och nyårshelgerna och sex veckor under sommaren.

Stockholms Montessoriskola Anne Frank lägger stor vikt vid handens verk och färdigheter. Barnen har en 60-minuters bildlektion i veckan från F-klassen till åk. 2, där barnen tränas i grundläggande färg- och formövningar, en och två dimensionellt. Barnen tecknar och målar under sina naturstudier i Nackareservatet och bygger "tittskåp" av naturmaterial. Barnen syr våffeldukar och enklare korsstygns arbeten under arbetspassen.

Barnen på fritids målar
En flicka stryker på fritids

Dessa styrda, kreativa, gemensamma aktiviteter under skoltiden ger barnen grundläggande färdigheter som de sedan kan fortsätta med som en fri aktivitet under fritidsverksamheten. Barnen blir trygga när de vet att de kan göra klart det som påbörjades under skoldelen på fritids.

Under de årstider där vädret tillåter går alla barnen ut på gården efter mellanmålet för en stunds utelek. På skolans innergård kan de hoppa hopprep, rocka med rockringar, sitta och rita vid ett bord, spela bandy, leka lekar och samtala med sina kamrater. Under hösten kan de sopa upp löv och under vintern bygga och leka med snön. Vid skolans lunchrast, som är förlagd till Vitabergs- eller Tengdahlsparken tar personalen med hinkar, spadar och såll för sandlekar, samt fotboll och koner. Två, till tre, gånger per läsår har fritids lek-temadagar; café, biograf, massage, yoga, etc. Varje fredag erbjuds filmvisning efter åldersnivå.

Schema för vår fritidsverksamhet

14.00 - 14.40 Samling/Mellanmål

14.40 - 15.45 Någon/några av följande aktiviteter erbjuds:

  • Textilverkstad med pedagog

  • Trä- och pappverkstad/pärl - och småpyssel i verkstaden

  • Bygglek med Lego och Kapplastavar m.m i stora klassrummet

  • Spel-, tecknings- och pärlverksamhet i klassrum

  • Frilek

  • Utelek på gården

16.00 - 16.14 Gemensam "fyra"-städning på hela fritids

16.00 Barnen samlas och kan påbörja lugna aktiviteter, så som; spela spel, lägga pärlplattor, teckna och läsa

16.40 Barnen äter frukt och har ev. en högläsningsstund

16.50 Barnen klär på sig och gör sig redo att bli hämtade, eller går hem själva

17.00 Fritids stänger

Barnen gungar i en kompisgunga.

Lovverksamhet

Stockholms Montessoriskola Anne Frank som är en innerstads skola försöker utnyttja de kulturella utbud staden ger. Skolan besöker regelbundet stadens museér i sin undervisning och detsamma gäller fritidshemmet under lovverksamheten. Fritidshemmet är flitiga besökare på bl.a. Millesgårdens, Hallwylskapalatsets, Skansens visningar och barnaktiviteter. Under loven ingår också sport som bowling, skridsko- och pulkaåkning. Dagar med bakning, film och lek är också stående inslag.

Barnen besöker en ateljé.
Barnen lyssnar på en museipedagog

Personal

Personalen på fritidshemmet, som även i stor utsträckning arbetar i skolan, är samtliga pedagogutbildade.