Att undervisa en helhet

Att läsa en text utan rubrik eller förförståelse, gör att det blir svårare att återge texten.

Men att till exempel få lära sig Pythagoras sats genom att få höra en spännande berättelse, där läraren presenterar Pythagoras som en historisk person på semester i Egypten, väcker både intresset och skapar en tydlig bild för barnen som är enkelt att förstå.

Där går han ner till floden Nilen, som har svämmat över sina bredder och tagit bort alla landmarkeringarna. Han ser hur speciella lantmätare mäter upp den bördiga jorden med hjälp av trianguleringsmetoden – speciella mätsnören med knutar 5, 4 och 3.

Eleverna får sedan själva gå ut i naturen och mäta med hjälp av snöret.

Maria Montessori skapade en uppsättning av material och ett system för lärandet.Tidslinjer som visar helheten, för att barnet sedan ska kunna studera detaljerna. Materialet som går från det konkreta till det mer abstrakta.

"Att undervisa detaljer är att skapa förvirring; att etablera

sammanhang mellan saker är att ge kunskap"

- Maria Montessori (1948)


En klass sitter vid en lång tidslinje och får en genomgång.