Skapa ett intresse

En tredje princip är att det bästa lärandet sker när man är intresserad. Det är då man kan lära sig mer och fördjupa sina kunskaper. Skolan ska vara intressant för eleverna.

Intresset kan vara mer personligt, som när man har ett stort intresse för exempelvis spindlar eller hundar, det är då ett intresse som verkar komma inifrån. Det kan också vara situationsanpassat, ett intresse som stimuleras av en spännande presentation, ett föredrag, eller någon aktivitet som exempelvis ett studiebesök.

En grupp barn är på ett museibesök där de studerar en tavla.

Maria Montessori skapade sådana situationsanpassade presentationer baserade på barnets sensitiva perioder (känsliga) och utformade material som skulle väcka barnets intresse och lust att lära.

Hon utbildade även Montessorilärare i att kunna ge lektioner på ett sådant sätt som skulle inspirera barn, till exempel genom att presentera precis tillräckligt mycket för att väcka barnets nyfikenhet. "Så så många frön som möjligt" (men inte dra upp för att titta om det har grott, tillit till barnets inre kapacitet). "Öppna många dörrar på glänt", men inte berätta allt, det måste finnas något kvar för barnet att upptäcka själva.

De fem stora lektionerna är exempel på inspirationslektioner:

- Jordens utveckling

- Livets utveckling

- Människans utveckling

- Matematikens utveckling

- Språkets utveckling

Montessorimaterialet inbjuder till rörelse och är tillverkat så att de kan experimentera med det. Att de befinner sig i en åldersblandad grupp gör att intresset och nyfikenheten tidigt väcks, när de ser vad de äldre klasskamraterna arbetar med.


"Utbildningens roll är att djupt fånga barnet i en yttre aktivitet, som kräver att han måste ge den hela sin

uppmärksamhet och att han får använda sin hela potential för att utföra den"

- Maria Montessori (1948)