Avslutningsvis

Modern forskning i psykologi förordar att evidensbaserad utbildning ska baseras på:

  • Rörelse

  • Intresse och fritt val

  • Undvika yttre belöningar och bedömningar

  • Involvera samarbete

  • Presentationer och arbeten utförda i ett meningsfullt sammanhang

  • Involvera varma och kärleksfulla vuxna som strukturerar barnets upplevelser och erfarenheter

  • Pågå i en väl organiserad/strukturerad kursplan och miljö

Fredsfostran

Maria Montessori upplevde två stora krig under sin livstid. Krigen och den fascistiska regimen i Italien gjorde henne intresserad av fredsfrågor och hur man kan åstadkomma en varaktig fred.

Hon menade att människans uppgift är att skapa en sammanhållning mellan människor. Denna sammanhållning ska leda till fred och en förståelse för att allt som vi gör med vår miljö och mot varandra, påverkar oss själva.

För Maria Montessori handlade inte fred om att avsluta krig, utan om att aldrig starta något. För att nå dit måste vi börja med barnen och lära dem att samarbeta. Det är viktigt att barnen när de är yngre, får vara i små grupper, där de får möjlighet att lära känna sig själva och förstå sig själva i förhållande till omvärlden. Då de blir äldre, får de lära sig att mer och mer arbeta tillsammans i grupp, eftersom det är viktigt att barnen genom samtal och samarbete får möjlighet att uttrycka den kunskap de har och för att de ska få kunskap om samspelet mellan allt som existerar. Maria Montessori menade att allt levande och icke levande är beroende av varandra och att ansvaret för vår planet ligger på varje individ och inte på en speciell grupp.

I vårt arbete med barnen, vill vi lyfta fram denna fredsfostran eller kosmiska undervisning, som Maria Montessori talade om för åldrarna 6-12 år. Vi vill förmedla till barnen, att vi alla måste börja med oss själva. När jag tycker om och tror på mig själv, så kan jag också tycka om och tro på andra.

Ett träd som tappat sina löv på hösten.