De vuxnas interaktioner

Montessori förordar en tredje stil (inte auktoritär eller låt gå), som överensstämmer med vad som kallas auktoritativt föräldraskap. Där de vuxna sätter tydliga gränser och krav, men att barnet har frihet att agera, inom dessa tydliga ramar.

”En lärare måste alltid vara där för att intyga att det sker kärleksfullt och med säkerhet.

Barnet behöver material, vägledning och en omistlig förståelse. Det är den vuxne som ser till att dessa nödvändigheter finns”

- Maria Montessori (1948)

Läraren ska ha hög kontroll (med hänsyn till barnens olika mognadsgrad) och mycket kärlek. Tydliga regler, konsekvens om de inte efterföljs, men på ett vänligt och kärleksfullt sätt.

"Unga människor måste ha tillräckligt med frihet, som tillåter dem att agera på en individuell aktivitet.

Den individuella aktiviteten ska vara fri och användbar och på samma gång begränsad inom ett speciellt område

och regler ska finnas för att ge den nödvändiga guidningen"

- Maria Montessori (1948)

Att berömma ett barn kan baktända. Ett barn behöver inte beröm, beröm bryter förtrollningen.

Mår man bra, gör man bra saker. Eller gör man bra saker, mår man bra! Bättre att säga; "Du måste ha jobbat mycket med det här", om du vill att barnet ska fortsätta att anstränga sig.

”Att berätta för ett barn att han är intelligent eller smidig, dum eller klumpig, är ett svek. Barnet måste själv få upptäcka vad han kan göra. Vår roll är att tillhandahålla indikatorer som berättar för honom om hans misstag. Barnets intresse ligger i att göra bättre”

-Maria Montessori (1949)