Skolhälsovård

Stockholms Montessoriskola Anne Frank samarbetar med Skolhälsan där de ansvarar för den lagstadgade skolhälsovården.  Den nya skollagen som tillämpas fr.o.m. 2010-07-01 ställer ytterligare krav på skolans hälsovård. (SkL 2010:800 §§ 25-28).

Skolhälsan ingår som en del i Sollentunahälsan AB, etablerat 1977 och är ett privatägt hälsovårdsföretag. Där arbetar erfaren och kompetent personal som skolläkare och skolsköterskor.

Lagstadgade hälsokontroller genomförs i olika årskurser samt vaccinationer enligt de nationella vaccinationsprogrammen. Skolhälsan arbetar utifrån ett folkhälsoperspektiv där målet är en bevarad eller förbättrad folkhälsa för barn och ungdom. Livstilsfaktorer såsom sömn, kost och motionsvanor påverkar i hög grad elevernas lärande, utveckling och hälsa. Det hälsofrämjande utvecklingssamtalet har en viktig roll i detta arbete och anpassas efter elevens utvecklingsålder. Samarbetet med vårdnadshavarna och det personliga mötet är en nödvändig förutsättning för det hälsofrämjande arbetet

Mellan besöken eller vid behov kan vårdnadshavare kontakta skolhälsan på telefon 08-92 85 84. Dessutom har de möjlighet att erbjuda sjukvård på deras mottagning för våra elever. Detta är inte en del av skolans åtaganden utan en extra service. Vår skolsköterska heter Anna Hemberg.

Skolsköterska: Anna Hemberg

Mail: anna.hemberg@skolhalsan.se 

https://skolhalsan.se/elevhalsovard/ 

Kurator: Ida Segerros Young

Mail: ida.segerros.young@stockholmsmontessoriskola.se 

Telefonnummer till Skolhälsan: 08-92 85 84

Adress till Skolhälsan:

Skolhälsan, Sollentunahälsan AB

Tingsvägen 19, 4tr

191 61 Sollentuna