Anne Frank skola

Frihet, Mångfald och Respekt

I slutet av sommaren 2013 fick vi vår auktorisation som Anne Frank skola. Vi är den första i Sverige som ingår i ett nätverk av skolor, ungefär 300 i tretton länder. Många av dem är Montessoriskolor. Förmodligen därför att i Montessoripedagogiken finns redan en fredsfostran och en helhetstanke.

Anne Frank gick själv på en Montessoriskola - Den sjätte Montessoriskolan i Amsterdam, som nu också bär hennes namn. Anne älskade sin skola och hon började i Montessoriförskolan 1934 och gick sedan vidare till den stora Montessoriskolan. Där gick hon ända fram till sommaren 1941, då det blev förbjudet för judiska barn att gå med sin icke-judiska skolkamrater.


Vårt praktiska arbete

Som Anne Frank skola har vi framförallt två viktiga skyldigheter; att hålla Anne Franks historia levande och stimulera våra elever att fundera över viktiga frågor som frihet, mångfald och ömsesidig respekt.

  • Varje läsår presenterar vi Anne Franks historia som en tidslinje. Den sitter uppe på väggen i ett av våra klassrum på mellanstadiet.

  • Vi försöker att inspirera barnen att läsa hennes dagbok och åk 5 läser gemensamt ur "The story of Anne Frank", ett litet avsnitt varje vecka som vi tillsammans översätter.

  • Vi samlar material och gör iordning olika presentationer som är anpassade efter de olika årskurserna.

  • På den årliga bokdagen finns alltid ett, eller flera, teman som behandlar dessa frågor. Vi har bland annat presenterat Magda Eggens och läst hennes böcker, berättat om motståndsrörelsen "Die Weisse Rose" med syskonen Hans och Sophie Scholl, romernas historia, Deborah Ellis bokserie om en flicka i Afghanistan, sett filmen "En ö i havet", som bygger på Annika Thors böcker.

40 000 judar gömde sig i Holland, 20 000 klarade sig. Detta hade inte varit möjligt om de inte fått hjälp. Varför riskerade så många människor sina egna liv för att hjälpa andra? Anne Franks historia berör på många plan och skildringen ur en av "hjälparnas" perspektiv är otroligt spännande. Vi har gjort iordning en liten resväska med föremål, som berättar historien från flera olika perspektiv.

Bilden föreställer en leende Anne Frank

"Vad underbart det är att ingen behöver vänta på att förändra världen"

- Anne Frank