Vikten av en varm och inbjudande atmosfär

Montessori klassrum är mycket väl organiserade, både fysiskt (hur materielen placeras) och begreppsmässigt (hur materielen används). Forskning i psykologi fastslår att ordning underlättar barnets lärande och utveckling.

  • Om den fysiska miljön är ordnad och strukturerad leder det till att barnet presterar bättre på kognitiva tester.

  • En lugn miljö påverkar elevernas prestationer positivt. En bullrig miljö kan påverka språkutvecklingen negativt.

  • Rutiner och ritualer gör att eleverna blir trygga och presterar bättre.

Ett barn räknar med kulramen.

Genom ordningen lär sig barnet att lita på sin omgivning och på sin egen förmåga att på ett positivt sätt fungera i den. Barnet vet vart det ska gå för att hitta det material det har bestämt sig för att arbeta med. Ordningen innebär att barnet garanteras möjlighet till en fullständig aktivitetscykel.

Inget kommer att vara trasigt eller saknas. Ingen kommer att tillåtas att avbryta eller lägga sig i barnets arbete. Barnet lägger sedan tillbaka materialet på samma plats och i samma skick och tar på så sätt sin del av ansvaret att hålla klassrummet i ordning. Allt i klassrummet ska vara av god kvalitet och omsorgsfullt utplacerat, det ska vara ljust och färgerna ska harmoniera med varandra. Det ska vara en varm och inbjudande atmosfär.