Montessoriregler i klassrummet.

  • Jag rör mig och talar lugnt för att alla ska få arbetsro

  • Jag går runt andras arbeten och material

  • Jag är hjälpsam och talar vänligt med alla

  • Jag ställer tillbaka materialet på sin plats och städar efter mig

  • Jag försöker att arbeta koncentrerat under arbetspasset