Att arbeta för sin egen skull.

Maria Montessori såg att yttre belöningar, som guldstjärnor och beröm, störde barnets koncentrationsförmåga. Långa, intensiva perioder av koncentration är centralt i Montessoriutbildningen. Belöningarna i en Montessoriutbildning är interna. Du arbetar för din egen skull.

Mycket forskning tyder på att intresset för en redan omtyckt aktivitet bäst upprätthålls när yttre belöningar inte är en del av ramverket.

Hur läraren ska värdera och bedöma deras arbeten:

  • Genom att observera barnet; göra en ny presentation om det behövs, eller låta en äldre elev visa.

  • Tre-stegs lektion; där barnet visar att det har förstått.

  • Den inbyggda felkontrollen som finns i materialet, gör att barnet kan göra en självbedömning. Kontrollera sig själv med hjälp av t.ex. miniräknare, förhöra varandra två och två, dataprogram för att testa sina kunskaper i geografi, ...

Ett barn ritar en egen tecknad serie.

"Alla bockar som läraren gör på barnets skrivna arbeten, gör att hans energi och intresse sjunker"

- Maria Montessori (1949)