Klagomål (för vårdnadshavare)

Enligt skollagen 4 kap.8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?

Naturligtvis går det också bra att ringa, maila eller boka ett möte för att framföra ditt klagomål, Vi kommer då att fråga om vi ska ska betrakta detta som ett klagomål. Om så är fallet startas en utredning.

Visselblåsarfunktion (för anställda och övriga intressenter)

Till dig som har något viktigt att berätta

Det är viktigt att våra medarbetare och vår verksamhet mår bra. Problem och allvarliga frågeställningar behöver därför komma fram så att vi som organisation får möjlighet att agera.

Många situationer kan vi lösa genom att prata med varandra direkt när de uppstår. Ibland kan det hända saker som kräver en helt annan hantering. Därför erbjuder vi en kanal för visselblåsning för alla som arbetar på vår skola. Kanalen är till för alla som har en yrkesmässig relation till oss, t ex konsult eller inhyrd personal.

Vi använder oss av en externt hanterad visselblåsarfunktion, Trumpet. Via länken nedan kommer du till sidan om visselblåsarfunktionen hos vår huvudman, via Montessori Sveriges hemsida.