Välkommen

Friskolan Stockholms Montessoriskola Anne Frank startade 1993 och är belägen på Klippgatan 19B på Södermalm i Stockholm.

Till hösten 2021 utökar vi vår verksamhet och flyttar delar av vårt lågstadium till Färgargårdtorget 58. Vi kommer från och med läsåret 22/23 att flytta hela åk F-3 till Färgargårdstorget och utöka med åk 6 på Klippgatan!

Vi har några lediga platser i förskoleklassen och åk 1-5 till hösten!

Skolan är idag en F - 5 med ca 90 elever och inryms i två våningsplan, ett gatuplan för årskurs 3-5 och ett ovanplan för en F-2, samt fritidshem, kök och matsal. Från och med i höst 2021 kommer skolan att växa i två steg. Under läsåret 21/22 kommer vi att ha samma åldersintegrering som vi har idag men skolan kommer att ha två lokaler. Från läsåret 22/23 kommer hela lågstadiet F-3 flytta ner till Färgargårdsdatorget och åk 4-6 kommer att finnas på Klippgatan.


Skolan bedriver Montessoripedagogik och även fritidshemmets verksamhet genomsyras av denna pedagogik. Vi kommer från och med höstterminen 2021 att bedriva vår verksamhet i två lokaler men vi är fortfarande en skola!

Klippgatan 19 B: Skolan ligger i ett kvarter med stadsbebyggelse från 1880-talet och skolans lokaler är inhysta i ett hus som en gång kallades ”det judiska huset”. På gatuplanet låg en gång en föregångare till vår tids fritidshem. Det var då en arbetsstuga med hantverksverksamhet för judiska barn, efter skoldagens slut.


Färgargårdstorget 58: Vi har under längre period letat nya lokaler för att kunna utöka vår fina montessoriverksamhet. Vi har nu glädjen att meddela att det nu är verklighet! Vi flyttar vårt lågstadium till dessa lokaler.

De nya lokalerna ligger i närheten av Färgargårdstorget och har stor potential för att kunna skapa den bästa montessorimiljön, med stora ljusa rum och en väl anpassad innemiljö.

Båda lokalerna ligger granne med skolan ligger Vitabergsparken med stora grönområden, lekplats och pulkabackar. Ytterligare några hundra meter bort ligger Tengdahlsparken med lekplats och gröna ytor.

Vår lilla storlek ger oss möjlighet att erbjuda en varm och avspänd miljö för barnen, en nära kontakt mellan föräldrar, barn och pedagoger, en lustfylld utbildning och ett flitigt utnyttjande av Stockholms utbud av museér, utställningar och teatrar, naturstudier med skogsutflykter, skapande verksamhet, som bild och form, musik och rörelse.

Välkomna till skolan med

arbetsglädje!​