Välkommen

Friskolan Stockholms Montessoriskola Anne Frank startade 1993 och är belägen på Klippgatan 19B på Södermalm i Stockholm.

Skolan bedriver Montessoripedagogik och även fritidshemmets verksamhet genomsyras av denna pedagogik. Vi kommer från och med höstterminen 2021 att bedriva vår verksamhet i två lokaler men vi är fortfarande en skola!


Från och med läsåret 22/23 kommer hela lågstadiet F-3 flytta ner till Färgargårdstorget och åk 4-6 kommer att finnas på Klippgatan.

Klippgatan 19 B: Skolan ligger i ett kvarter med stadsbebyggelse från 1880-talet och skolans lokaler är inhysta i ett hus som en gång kallades ”det judiska huset”. På gatuplanet låg en gång en föregångare till vår tids fritidshem. Det var då en arbetsstuga med hantverksverksamhet för judiska barn, efter skoldagens slut.


Färgargårdstorget 58: De nya lokalerna ligger i närheten av Färgargårdstorget och har stor potential för att kunna skapa den bästa montessorimiljön för vårt lågstadium, med stora ljusa rum och en väl anpassad innemiljö.

Båda lokalerna ligger granne med skolan ligger Vitabergsparken med stora grönområden, lekplats och pulkabackar. Ytterligare några hundra meter bort ligger Tengdahlsparken med lekplats och gröna ytor.

Vår lilla storlek ger oss möjlighet att erbjuda en varm och avspänd miljö för barnen, en nära kontakt mellan föräldrar, barn och pedagoger, en lustfylld utbildning och ett flitigt utnyttjande av Stockholms utbud av museér, utställningar och teatrar, naturstudier med skogsutflykter, skapande verksamhet, som bild och form, musik och rörelse.


Välkommen att skicka in din intresseanmälan!


Till er som tidigare ställt ert barn i kö hos oss! Vi uppdaterar nu vår elevkö inför skolstart ht 2022. Om ni fortfarande är intresserade av att stå kvar i vår elevkö var snäll och återanmäl ert barn till vårt nya digitala kösystem i Schoolsoft. Vi kommer därefter att uppdatera er kötid till den ni tidigare hade.

Vi vill att ni återanmäler ert barn senast 26 november 2021. Länk till kö-anmälan finns under Intresseanmälan!

Vid frågor maila till: ansokan@stockholmsmontessoriskola.se

Välkomna till skolan med

arbetsglädje!​